30 VÍN MODRÝCH HOR – 7.8.2021

30 VÍN MODRÝCH HOR – 7.8.2021

Svazek obcí Modré Hory
Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 774 240 425
e-mail: info@modrehory.cz, web: www.modrehory.cz

 

30 VÍN MODRÝCH HOR

– soutěžní přehlídka vín z Modrých Hor

 

Sobota 7. srpna 2021 od 13.00 do 19.00 hodin
Ekocentrum Trkmanka

Vyhlášení vítězů v 17.00 hod.
Představena budou vína tradičních odrůd celého mikroregionu Modrých Hor – z Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, Vrbice a Kobylí.

Tato přehlídka bude součástí akce Krajem vína – Letní putování okolím Modrých hor 7.8.2021 a také Putování za burčákem po Modrých Horách 4.9.2021 na nádvoří sokolovny Velké Pavlovice.

Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč 

Předprodej na www.wisomm.com 

Cena vstupenky na místě – 1 osoba/250 Kč
Samostatné kupony v hodnotě 10 Kč / vzorek

Vstupné zahrnuje volnou degustaci vystavených vzorků vín, skleničku s logem Modré Hory, katalog výstavy.

K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika Vinica.
Drobné občerstvení zajištěno!

Těšíme se na Vás!